FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साँगुरीगढी गाउँपालिकाबाट आ.व २०७९।८० को वार्षिक योजना तर्जूमाका लागि विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको मार्गदर्शन,२०७९ ७८/७९ 06/26/2022 - 17:20 PDF icon jpg2pdf.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विनियोजन विधयक,२०७८ ७८/७९ 11/22/2021 - 15:01 PDF icon Image-converted.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आ.व २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम ७७/७८ 06/10/2021 - 15:40 PDF icon Niti tatha karyakram 078.079 for today (1).pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको स्थानीय संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 12:06 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको स्थानीय संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण ऐन २०७६.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 12:04 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐेन २०७६.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 12:02 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको शिक्षाा ऐन,२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७६ .pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 12:00 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन २०७६.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 11:59 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 11:56 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको खेलकुद विकास ऐन २०७६.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको कृृषि व्यवसाय प्रवर्ध्दन ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 11:55 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको कृषि व्यापार प्रवर्द्धन ऐन २०७६.pdf

Pages